یوگا

کلبه سلامتی

 

سخنان مادر ترزا

در انتهای حیات ما بدین سنجیده نخواهیم شد که ؛

چند مدرک دانشگاهی دریافت کرده ایم

چه مقدار از مادیات دنیا برای خود اندوخته ایم

چه کارهای بزرگی انجام داده ایم

سنجش ما بر این اساس خواهد بود که :

من تشنه بودم و تو مرا سیراب کردی

من عریان بودم و تو مرا پوشانیدی

من بی خانمان بودم و تو مرا اسکان دادی

تشنه؛ ولی نه فقط تشنه آب بلکه تشنه محبت

عریان؛ نه فقط از برای لباس بلکه عریان از عزت و احترام

بی خانمان؛ ولی نه تنها در طلب خانه ای از خشت بلکه به سبب خروج از عوالم انسانی

بنابراین، جسورانه عشق بورز؛ احترام کن و بپذیر.

                                                            به امید آنروز

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
comment نظرات ()