یوگا

کلبه سلامتی

 

سخنان مادر ترزا

در انتهای حیات ما بدین سنجیده نخواهیم شد که ؛

چند مدرک دانشگاهی دریافت کرده ایم

چه مقدار از مادیان دنیا برای خود اندوخته ایم

چه کارهای بزرگی انجام داده ایم

سنجش ما بر این اساس خواهد بود که :

من تشنه بودم ! تو مرا سیراب کردی ؟

من عریان بودم ! تو مرا پوشانیدی ؟

من بی خانمان بودم ! تو مرا اسکان دادی ؟

تشنه؛ ولی نه فقط تشنهِ آب بلکه تشنه محبت.

عریان؛ نه فقط از برای لباس بلکه عریان از عزت و احترام.

بی خانمان؛ ولی نه تنها در طلب خانه ای از خشت بلکه به سبب خروج از عوالم انسانی

بنابراین، جسورانه عشق بورز، احترام کن و بپذیر.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
comment نظرات ()