یوگا

کلبه سلامتی

 

امروز صبح زود از رختخواب بیرون آمده ام.

سراسر وجودم آکنده از انرژی ست.

همه فکر و ذهنم مشغول کارهائی ست که باید در طول روز انجام دهم.

امروز می تواند روزی خوب یا برعکس روز بدی باشد.

به خودم بستگی دارد.

امروز می توانم خدای مهربان را به خاطر آبیاری رایگان گیاهان و هوای تمیز و پاک سپاس گویم.

امروز می توانم به خاطر سرماخوردگی و کسالت غرولند کنم یا ...

از زنده بودن و زندگی لذت ببرم.

امروز می توانم برای نداشتن دوست و همراه گوشه عزلت گزینم یا ...

برای ایجاد رابطه ای دوستانه و تازه با شور و هیجان اقدام کنم

امروز می توانم از این که باید در دفتر کارم حاضر شوم گله کنم یا

فریاد شادی برکشم که از شغلی بهره مندم.

امروز می توانم دائما به خاطر کارهای تمام نشدنی خانه زیر لب غر بزنم یا ...

سرافراز باشم که تقدیر سرپناهی برای فکر و جسم و روح من قرار داده است.

امروز با تمام زوایای خود در انتظار من ایستاده تا آن را بسازم.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
comment نظرات ()