یوگا

کلبه سلامتی

 

مراقبه روز نوزدهم

امید به بهبود قطعی و تجسم سلامتی و تندرستی حتی در زمان بروز بیماری ها

خود را سالم تصور کردن موجب حفظ بشاشیت و نیرومندی شما می گردد. زمانیکه نیروی حیاتی و سرزندگی درونی در شما می درخشد و نورافشانی می کند، جائی برای بقای تاریکی و بیماری نمی ماند.لذا بیماری به ناچار چشم های خود را می بندد و از درون شما فرار می کند.

با دیگران بخندید.

بجای اینکه به دیگران بخندید، بیائید مانند یک دوست با آنها بخندید.

باید سکان احساسات خود را به سمت آگاهی و خردمندی خویش بسپارید تا بتوانید از دریای عشق خالص،به دور از منیت، عبور کنید.

به دیگران کمک کنید.

مشتاقانه دست نیازمندان واقعی را بگیرید و آنها را یاری دهید. کمک به همنوعان، خوشبختی و سعادت شما را افزایش میدهد و خیر و برکت را در زندگی شما جاری می سازد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
comment نظرات ()