یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز بیست و یکم

درگیر نشدن با مسائل پیچیده و بغرنج

بر مشغولیات و گرفتاری های پیچیده ای که آگاهی و هشیاری شما را تیره و تار می کنند غلبه کنید.

وابستگی خود را به مسائل جزئی و پیش پا افتاده را کمتر کنید.

مقررات و قوانین غیراصولی و غیرعلمی رژیم غذائی تان را کمتر کنید. از هوس های خود بکاهید در  عوض، آگاهی و شعور خود را رشد دهید. آزادی درونی کسب کنید و در پناه آن زندگی لذت بخش و سالمی را تجربه کنید.

با اشتیاق کار کردن

با اشتیاق و لذت به اموری که نیاز دارید انجام گیرد، بپردازید. اگر شما با حداکثر ذوق و شوق به امور مورد نظر خود بپردازید، حداکثر شادمانی و بازده، عاید شما خواهد شد.

همیشه به خاطر داشته باشید که زیبائی های واقعی از درون انسان ها سرچشمه می گیرند.

زیبائی های واقعی از صفای دل، افکار و اندیشه های مثبت شادی آفرین و فضیلت های انسانی تراوش میکند.

به یاد داشته باشید که هر سنی، زیبائی ها ،جاذبه ها و خصوصیات ذاتی و طبیعی خود را دارد.

این خطای بزرگی است که در هر سنی حتی در کهنسالی اشخاص بخواهند ادای جوانها را درآورند. این در واقع نادیده گرفتن واقعی زیبائیهای همان دوران از زندگی است.

پر تلاش و جدی باشید.

به یاد داشته باشید که هرچه قله کوه رفیع تر باشد،برای فتح آن تلاش و جدیت بیشتر لازم است.

انسانهای ضعیف النفس و بزدل چهره زیبای موفقت را نخواهند دید، زیرا پیروزی تنها متعلق به کسانی است که تا تحقق آرمانها و اهدافشان آرام و قرار نمی گیرند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
comment نظرات ()