یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز چهارم ماه

حفظ و سلامت ستون مهره ها

حالتها و حرکت های شما در حین غذا خوردن حاکی از میزان آرامش شماست. همچنین نشانگر میزان اهمیتی است که به سلامت بدن و به ویژه ستون مهره های خود می دهید.

سعی و تلاش

شادمانی و نشاط با تلاش، کوشش و تحرک ما تجلی می یابد اما تنها نشستن، نگاه کردن به تلویزیون و عدم تحرک، شادمانی شما را کاهش می دهد.

با تسلی دادن به دیگران و کاستن از نگرانی های آنان، امواج آرامش ناشی از این عمل به سوی شما نیز سرازیر می شود و در پرتو نیرو و انرژی حاصل از آن، دردها و رنج های خود شما نیز کاهش می یابد.

هیچگاه نخواهید تا اختیار دیگران را در دست گیرید و آنها را با زور در جهت نقطه نظرات خود هدایت کنید، بلکه در ابتدا سعی کنید آنها را نسبت به ایده ها و نظرات خود  علاقمند و حساس کنید، سپس خواهید دید که آنان خود به خود در جهتی که شما مایلید، حرکت خواهند کرد.

طلب و جستجو

برای اینکه فراوانی و رفاه به زندگی شما وارد شود، باید انسانی جستجوگر و طالب خوشبختی باشید.


تا مراقبه ی روزانه ای دیگر، شما را به آگاهی مطلق می سپارم.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٤
comment نظرات ()