یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز پنجم ماه

تنفس کردن درست

زمانیکه قدم می زنید با دم و بازدم عمیق و موزون نفس بکشید. زمانیکه هوا را به درون ریه ی خود می کشید تا چهار شماره بشمارید و به اندازه چهار شماره نفس را حبس کنید و سپس با چهار شماره هوای بازدم را از ریه تخلیه کنید و چهار شماره صبر کنید. این تمرین را به همین ترتیب در روز ده دقیقه انجام دهید. درست و هشیارانه تنفس کنید. تنفس عمیق و از طریق دیافراگم را تمرین کنید.

قبول کردن دیگران آنطور که هستند

دیگران را همانگونه که هستند، بپذیرید نه آنطور که شما مایلید باشند. به این صورت شادمانی و نشاط در شما ایجاد می شود.

تصور کنید که همه گلهای باغ به رنگ ارغوانی و مشابه هم بودند، آیا باز باغ می توانست زیبائی بی حدی داشته باشد؟ به همین ترتیب این تنوع افکار و اندیشه هاست که زیبائی می آفریند در غیر اینصورت زندگی کسالت بار و بی نشاط می شد.

همواره به خاطر داشته باشید که عشق، پرقدرت ترین و اعجازانگیزترین شفادهندگان است. همانند درخت بلوط باشید تا در سایه و پناهتان دیگران به آرامش برسند.

برای رسیدن به این هدف، باید قوی باشید و بتوانید به دیگران اعتماد به نفس دهید.

ایجاد هماهنگی

اگر نتهای آهنگ زندگی تان را بر اساس شناخت واقعی توانائی ها و استعدادهایتان منظم و کوک کنید و آنها را با سمفونی بزرگ زندگی هماهنگ نمائید، خداوند و تمام نیروهای طبیعت از شما حمایت خواهند کرد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥
comment نظرات ()