یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز ششم ماه

حفظ تناسب اندام با انجام حرکات و تمرینات مناسب ورزشی

حیات و نیروی سرزندگی شما در گرو انجام فعالیت های ورزشی مناسب است. سعی کنید برای حفظ سلامتی خود از نیروی حیاتی برخوردار گردید.

خوشحال و شاد کردن دیگران

شادمانی و نشاط یعنی شاد کردن دیگران. یک دشت پر گل نیاز به آن دارد که توسط درختان احاطه شود نه توسط بناهای مخروبه و ناموزون، شما نیز دشت زندگی خود را توسط شادی و نشاط تزئین کنید.

در این صورت هر تجربه ای اعم از خوب یا بد، در هر سطحی که باشد، برای شما مفید و سودمند خواهد بود.

یکی از راه های پذیرش انواع تجربیات در زندگی تان آن است که در کمال آرامش و سکون، با خردمندی و آگاهی با آنها مواجه شوید.

همیشه تلاش کنید برای دیگران دوستی صمیمی و وفادار باشید و خود را خدمتگزار آنان بدانید.

قدرت انطباق

خود را با تغییرات زندگی منطبق کنید و هرگز با آن از سر جنگ و ستیز برنیائید.

به امید آن روز

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٦
comment نظرات ()