یوگا

کلبه سلامتی

مهارت همدلی

یعنی از دریچه چشم مخاطب به مسئله نگاه کردن، همان گونه که او حس می کند، حس کنیم و در نهایت به یک حس مشترک برسیم، همدلی در دل مهارت خودآگاهی و هسته اصلی مهارت ارتباط است. همدلی زمانی اتفاق می افتد که ما بر تشابهاتمان تکیه کنیم نه تفاوت هایمان، در این صورت است که مخاطب احساس غریبه بودن نمی کند و در کنار ما احساس امنیت می کند و نهایتاً به یک حس مشترک میرسیم.

گامهای رسیدن به همدلی:

١. پرهیز از ارزیابی و قضاوت رفتار طرف مقابل

٢. خود را در جایگاه فرد قرار دادن

٣. افزایش تحمل و ظرفیت روانی

۴. رشد شخصیتی (یک انسان رشد یافته توان همدلی بیشتر دارد)

۵. داشتن دلی بی کینه، حسد، کبر، غرور و طمع

۶. دوست داشتنی شدن و ...

و سرانجام همدلی یعنی همانگونه که دیگری می فهمد، ما هم بفهمیم که البته دیدن یک موقعیت از دیدگاه فردِ دیگر، الزاماً به معنای موافق بودن نیست.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()