یوگا

کلبه سلامتی

مهارت حل مسئله

وجود مشکلات کوچک و بزرگ در زندگی، عادی است و همه مردم خواه، ناخواه در طول زندگی با مشکلات مختلفی روبرو می شوند. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس ایجاد می کنند که به فساد اجتماعی منجر می شود.

اما آنچه مهم است این که بدانیم :

قبل از هر اقدامی خود را آرام کنیم و با مهربانی با خود صحبت کنیم و سپس مراحل چهارگانه حل مسئله را اجرا نمائیم:

مرحله اول - مشکل چیست ؟

سعی کنیم مشکل خود را به صورت کاملاً واضح و روشن مشخص کنیم. مثلاً به دو صورت مسئله زیر دقت کنید :

"من آدم بدبختی هستم" . "من فقط کارم را از دست داده ام"

یقیناً شکل دو مسئله، بهتر حل خواهد شد.

مرحله دوم - در نظر گرفتن راه حل های مختلف حل مسئله:

باید خوب فکر کرده و سعی کنیم راه حل های بیشتر و زیادتری پیدا کنیم، هر راه حلی چه خوب و چه بد، چه سخت و چه آسان.

مرحله سوم- ارزیابی راه حل ها:

حالا که تعداد زیادی راه حل داریم، کدامیک را باید انتخاب کنیم و بهترین راه حل چیست؟ از کجا می فهمیم که کدام راه حل از همه بهتر است:

- تعیین مزایای راه حل

- تعیین معایب راه حل

- نقش اطلاعاتی که برای ارزیابی راه حل دیگری نیاز داریم

مرحله چهارم - انتخاب راه حل و برنامه ریزی برای اجرای راه حل:

- راه حل های مختلف را با هم مقایسه کنید.

- نتیجه و پیامدهای هر راه حل را پیش بینی نمائید.

- روی هر راه حل تمرکز کنید و آن را در تخیل خود امتحان کنید. راه حلی را که پیامدهای خوب و مثبت بیشتر و پیامدهای منفی کمتر داشته باشد، انتخاب کنید.

باید به خاطر داشته باشیم که راه حل مثبت و خوب راه حلی است که به خود و یا دیگران صدمه نمی زند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()