یوگا

کلبه سلامتی

مهارت ارتباط

ارتباط انسانی زیبائی های درون هر یک از ما را آشکار می سازد. ارتباط میان دو فرد تنها از طریق کلمات برقرار نمی شود بلکه همه کارهای ما نوعی ارتباط محسوب می شود.

مهارتهای ارتباطی شامل اجزایی از قبیل :

1. ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر

2. ابراز وجود

3. مذاکره

4. گوش دادن

5. غلبه بر خجالت

6. امتناع

به خاطر داشته باشیم، پیام فردی که به گفته خود عمل نمی کند، نمیتواند بر طرف مقابل تاثیرگذار باشد. سخنی که به روشنی و وضوح بیان نشود، کلمات آن به سرعت و با صدای بلند بر زبان جاری شود و پیچیده و نامانوس باشد، نفوذ زیادی در طرف مقابل نخواهد داشت.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()