یوگا

کلبه سلامتی

مهارت روابط بین فردی

ارتباط، لازمه بقا و خوشبختی انسان است. انسان از طریق ارتباط برقرار کردن با دیگران نیاز اساسی خود را به بقا، امنیت و آرامش، عزت نفس، خودشکوفائی و شرکت موثر در یک دنیای متنوع اجتماعی برطرف میکند، ولی تمام ارتباطات، میان فردی نیستند بلکه ارتباطات میان فردی کامل وقتی به وقوع می پیوندد که طرفین با یکدیگر همچون یک انسان کامل و بی همتا برخورد نمایند تا یک ارتباط خودمانی و بی پرده ای ایجاد شود. افرادی که در ارتباطات میان فردی خود، ماهرانه و به شکل مناسب و کارآمدی عمل می کنند، باید نحوه ارتباط خود را با اهداف و شرایط افراد مقابل منطبق کنند. کارآمدی و مناسب بودن، مستلزم این است که به زمینه های شخصی و فرهنگی متفاوت دیگران توجه کنیم و برای این تفاوت ها احترام قائل شویم. به همین جهت باید به این رهنمودها توجه کرد:

1. برخورداری از مهارتهای گوناگون برای تنظیم دقیق ارتباطات

2. توجه به نقطه نظر طرف مقابل

3. بازبینی ارتباط و متعهد بودن نسبت به ارتباط میان فردی کارآمد و اخلاقی

4. همکاری و مشارکت

5. اعتماد به گروه

6. تشخیص مرزهای بین فردی مناسب

7. دوستیابی

8. شروع و خاتمه ارتباطات

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()