یوگا

کلبه سلامتی

مهارت مقابله با هیجانات

به واقعه ای که اخیراً موجب برانگیخته شدن خشم، شادی، غم و ... شما شده است فکر کنید و احساسی را که به شما دست داده بود، به یاد آورید.

نشانه های جسمی مانند تنفس مشکل، ضربان سریع قلب، گرفتگی معده و پشت و ... حالات روانی مانند احساس عدم کنترل، احساس تمایل به زدن دیگری و ... را در نظر آورید، کدامیک از احساسات شما مثبت و کدامیک منفی است؟

توجه داشته باشیم که احساسات همیشه قابل قبول هستند، اما همیشه مورد تائید نیستند. داشتن احساسات منفی مانند خشم، حسادت، تنفر و ... کاملاً عادی است اما نکته مهم آنجاست که این احساسات بازگو شوند تا روی هم انباشته نشوند و منجر به بیماری و فشار عصبی نگردند، ولی باید به نحوی بیان شوند که برای خود یا سایرین احتمال خطر به وجود نیاوریم.

به طور کلی بایستی برای مقابله با هیجانات مراحل ذیل در نظر گرفته شود :

1. شناخت هیجان های خود و دیگران

2. درک و شناخت ارتباط این هیجان ها با تفکر و اندیشه

3. آموزش روش های خود کنترلی در مقابله با ناکامی، خشم، بی حوصلگی، غمگینی، ترس و اضطراب

4. کسب مهارت هایی چون خودآگاهی، همدلی و ارتباط

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()