یوگا

کلبه سلامتی

مهارت تصمیم گیری

تصمیم گیری ابزاری است برای شکل دادن به آینده مثبت و فرآیندی است پیچیده شامل انواع توانائی های فکری و نیز داشتن اطلاعات در مورد تصمیمی که میخواهیم بگیریم.

به خاطر داشته باشیم وقتی با مسئله ای روبرو می شویم، قدرت فکر، عالی ترین نیروی ماست.

برای تصمیم گیری منطقی و خوب باید سه مرحله زیر را در نظر داشته باشیم :

1. تصمیمی را که با آن مواجه هستیم، از تمام جوانب مورد بررسی قرار دهیم.

2. انتخاب هائی را که در پیش رو داریم مشخص کنیم.

3. عواقب هر انتخاب و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را مشخص کنیم و بر اساس راه حلی که بیشترین امتیازات مثبت و کمترین امتیازات منفی را داراست، انتخاب نهائی را به عمل آوریم.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()