یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز نهم ماه

عشق ورزیدن به دیگران

دیگران را دوست بدارید و به آنان عشق بورزید ولی عشقِ بدون غرض، بدون چشمداشت و بدون وابستگی. عشق همراه وابستگی یعنی عشق ورزیدن به خاطر خود! این نوع عشق انتظارات و توقعات زیادی را برای انسان بوجود می آورد در حالیکه عشق بدون چشمداشت، روح و جسم شما را به سوی توازن کامل پیش می برد.

عشق خالص باعث رشد و تعالی می شود در حالیکه حقارت عشق ناخالص و خودخواهانه ریشه های عشق واقعی را با مهربانی ریاکارانه اش از بیخ و بن می کند.( عرفا عشق خالص و واقعی را عشق بدون قید و شرط، بدون مالکیت، بدون چشمداشت و بدون غرض و منت می دانند. عاشق واقعی در برابر معشوق از خود می گذرد. خود را فراموش کرده و در معشوق مستهلک می گردد. سه مشخصه بازر عشق خالص عبارتست از :

١. پویائی و افزایش گرمای روز افزون آن عشق

٢. حذف منیت و فردیت عاشق

٣. ایجاد سرور و شعف فراوان در قلب عاشق

در عشق ورزیدن پیشقدم بودن

شادمانی به سمت کسانی می آید که به دیگران عشق می ورزند نه به سمت کسانیکه می خواهند تنها خودشان مورد محبت و محبوب دیگران باشند.

خورشید برای پخش نور و گرمای خود به استحقاق و شایستگی دریافت کنندگان انرژی اش توجهی ندارد، شما نیز همانند خورشید بخشنده باشید.

هنگامیکه کلمات طعنه آمیز و نیش دار را با سخنان خود همراه می کنید، درست مانند آن است که غذای خوشمزه ای را آنقدر نمک و فلفل زده باشید که طعم آن را خراب کنید.

این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که : سخنان بدون اندیشه و عجولانه، بنیان بسیاری از دوستی ها را خراب و متزلزل می کند. برعکس سخنان محبت آمیز، دوستی ها را عمیق تر می نماید.

سعی کنید خودتان را زیاد نگیرید و تا حد امکان متواضع باشید. خود را قدرت مطلق ندانید. با یک نگاه اجمالی به اطراف خود، خیلی سریع متوجه خواهید شد که عالم هستی آنقدر عظیم و وسیع است که شما در برابر آن عددی به حسای نمی آئید. پس برای آنکه بتوانید از این انرژی لایزال بهره مند شوید، باید با جریان آفرینش و پدیده خلقت همراه شوید و با آن حرکت کنید. باور کنید که جهان هستی بسیار عظیم تر و وسیع تر از جثه کوچک شماست. پس برای آنکه بتوانید از این نیرو بهره مند شوید، باید خودتان را به آن متصل کنید.

ایجاد تنوع در زندگی

تنها بر اساس آنچه که مشاوران اقتصادی در مورد امور مالی می گویند، سرمایه گذاری نکنید، بلکه بیشتر روی استعداد،‌ انرژی و توانائی های درونی خود سرمایه گذاری کنید تا از شکوفائی سرمایه های درونی تان لذت ببرید.

همیشه تلاش کنید که بذر عقاید تازه، علاقه های نو، روابط جدید و سالم را برای تجربه لذت از زندگی در خود بکارید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
comment نظرات ()