یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز دهم ماه

شعف درونی

شاد باشید و این شادمانی و سرور را به بیرون از وجود خود و به همه انسانها بتابانید.

شادمانی و نشاط ثمره ایمان و عشق به زندگی، به خداوند و نیروهای عظیم درونی است.

بدِ دیگران را نخواهید

بدخواه دیگران نباشید و درصدد ستم به آنها نباشید. اگر میخواهید مهربانی و لطف به زندگی شما بتابد با دیگران مهربان باشید.

تلاش کنید که ظرفیت عشق ورزیدنتان را نسبت به همه انسان ها و مخلوفات خداوند گسترش بدهید.

تمام کوششتان را بکنید تا از غرور و منیت خود عبور کنید. همواره به خاطر داشته باشید که شما تنها، ذره ای از دریای بیکران عالم هستی هستید.

ایمان

ایمان به خود، ایمان به دیگران و ایمان به موهبت های زندگی را سرلوحه اعمالتان قرار دهید. به یاد داشته باشید که در پرتو ایمان، همه چیز در مسیر و راه راست خود هدایت خواهد شد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
comment نظرات ()