یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز پانزدهم ماه

همنشینی با دوستان خوب

با افراد سخاوتمند، شاداب، پرانرژی و آنهائی که به سعادت و خوشبختی دیگران علاقمندند و در جهت سلامت جسمی و روحی دیگران تلاش می کنند، بیامیزید.

از دوستی با انسانهای منفی، افسرده، یخ و سرد بپرهیزید، زیرا افراد منفی و خلق و خوی سرد آنها می توانند شما را تحت تاثیر قرار دهند و شما را از شور، هیجان و نشاط بیندازند.

مشاهده رحمت و برکت خداوند

برکت و رحمت خداوند را در همه چیز حتی در دردها و رنج ها مشاهده کنید زیرا تجربیات تلخ و دردناک می توانند انسان را قوی تر سازند.

اگر باران نبارد درختان هلو به بار نمی نشینند اگرچه با بارش باران تعدادی از شکوفه های هلو نیز از درخت جدا می شوند.

آنچه را که از صمیم قلبتان انجام میدهید، نشانگر نیت واقعی شماست.

اگر بر روی مسائل جزئی و بی اهیمت تمرکز کنید، انسانی کوچک خواهید بود اما اگر روی افکار بلند و متعالی توجه و دقت کنید، بزرگی و عظمت به دست خواهید آورد و آنگاه شما انسانی بزرگ و با عظمت خواهید شد.

نهایت تلاش خود را بکنید تا در اتخاذ تصمیمات خود، منصف و بی طرف باشید و همواره به خاطر داشته باشید که موفقیت در مسائل دنیوی گوناگون، پیروزی ظاهری است و تنها درک حقایق است که پیروزی واقعی محسوب می شود.

همیشه حق و حقیقت را راهنمای خود قرار دهید حتی اگر در ظاهر پیروی از حقیقت، به ضرر شما باشد.

به انسانها علاقمند باشید.

به یاد داشته باشید که انسانها می توانند به عنوان بهترین سرمایه شما محسوب شوند اگر شما هم برای مردم یک دوست واقعی باشید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
comment نظرات ()