یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز شانزدهم ماه

کنترل بر نفس

در تمام جنبه های زندگی خود اسب سرکش نفس را مهار کنید و نفس را تحت کنترل اراده، عقل و خرد خود درآورید.

فراموش نکنید که آزاد گذاشتن بیش از حد نفس و رها کردن افسار این اسب وحشی، تنها نیروی حیاتی و سرزندگی را از شما می گیرد.

وفادار ماندن به خانواده

یار و همدم خانواده، برادران، خواهران، دوستان و اقوام خود باشید. اگر با آنها صادق باشید با همه صادق خواهید بود. وفاداری نسبت به آنها مانند حبابی از نور است که نور آن علاوه بر این که زندگی شما را روشن می سازد به روشنائی زندگی تمام مردم  و دیگر موجودات نیز کمک میکند.

این ذهن شماست که به زندگی، جلوه دیگری میدهد. این احساس شماست که تاریکی و روشنائی افکارتان را تعیین می کند.

همانطور که دید منفی، محدود و تنگ، افکار و اندیشه های خوب انسان را به سوی تیرگی و سیاهی سوق میدهد، دید مثبت و باز نیز قادر است که تاریک ترین روز زندگی را زیبا و درخشان ترسیم نماید.

سعی کنید کمتر ریاکار و دم دمی مزاج باشید. باید تلاش کنید که احساسات خود را از چشمه های جوشان قلبتان بروز دهید.

به یاد داشته باشید که مهربانی و رعایت حال دیگران دلیل بر ضعف و ناتوانی شما نیست، بلکه نشانه قدرت درونی تان می باشد.

به جای آنکه فقط و فقط بر عقاید خود پافشاری کنید، بهتر است که نقطه نظرات دیگران را نیز منصفانه به حساب آورید. این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که تسلط بر نفس بزرگترین پیروزی ها محسوب می گردد.

امانت دار و شاکر باشید

این واقعیت را خوب درک کنید که آنچه در حال حاضر مالک آن هستید با امانت داری و شکرگزاری برایتان باقی می ماند. نسبت به دارائی های خود احساس مسئولیت کنید. به خاطر داشته باشید که اگر در حفظ آن کوتاهی نمائید، این امانتت به شخص دیگری سپرده می شود، که نسبت به آن مواهب ناسپاس نیست و مراتب شکر را به جای می آورد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
comment نظرات ()