یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز هجدهم ماه

هشیاری نسبت به صداهای متنوع طبیعت

زمانیکه به صدای موسیقی گوش می کنید، تمرکز خود را روی هشیاری که در ترکیب آن موسیقی جریان دارد قرار دهید. صدای موسیقی چه موزون و آرامبخش و چه ناهماهنگ و پر سر و صدا، شادی بخش یا غم افزا، اثرات خود را روی سیستم اعصاب مرکزی انسان خواهد گذاشت. نوای موسیقی می تواند شنونده را به صورت موثر شاد و مسرور گرداند و یا می تواند او را افسرد، غمگین و دل مرده سازد. سعی کنید موزیک هائی را انتخاب و گوش کنید که آهنگ سازِ آن جریان آگاهی و تاثیرپذیری مثبت را در شما وسعت بخشد.

جهان را هدفدار دیدن

این جهان را به دید مقدس بنگرید و تنها آن را یک پدیده عادی تلقی نکنید.

آسمان گنبد لایتناهی و معبدی با شکوه است که جای جای آن محراب عبادت است و زندگی زیر این گنبد، خود هدیه الهی و مقدس می باشد. گلها هدایای زیبای طبیعت هستند. پرندگان با نغمه سرائی خود به طور دائم به تسبیح خداوند می پردازند.

هرچه جهان  اطراف خود را عظیم تر بنگرید، شگفتی های بیشتری در زندگی شما تجلی خواهد کرد.

به جای آنکه به فراز و نشیب های لحظه ای و زودگذر زندگی بچسبید، بیشتر به زیبائی ها توجه کنید و تلاش نمائید تا واقعیت جاودانه حیات را درک و مشاهده کنید.

به یاد داشته باشید که به ویژه در آقایان، استحکام درونی، ارتباط مستقیمی به خودداری از هرزگی های جنسی دارد. تسلیم  هوای نفس شدن و ارضاء حس شهوانی، دلیل بر مردانگی نیست، بلکه غلبه بر نفس و دوری از روابط جنسی نامشروع، نشانه مردانگی واقعی می باشد.

برای همه دعای خیر کنید

همیشه این موضوع را به یاد داشته باشید که با کم کردن سعادت و پیروزی دیگران شما به پیروزی واقعی و بیشتری دست نخواهید یافت، بلکه به عکس، پیشرفت و خرسندی دیگران باید مایه سرور و سعادت شما باشد. پس برای همه دعای خیر کنید و با توسعه و گسترش شخصیت خود و نیز با ابداع شیوه ها و شرایط مناسب، خوشبختی خود را تضمین نمائید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
comment نظرات ()