یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز بیست و دوم ماه

خواهان خیر و رفاه دیگران بودن

با دیگران همدلی و همدردی کنید و آنها را در احساس شادمانی و سعادت خود شریک نمائید و از شادی خود نیز آنها را بهره مند گردانید.

از همه کس و همه چیز بیاموزید.

تلاش کنید که بیشتر آموزش پذیر باشید نه آموزش دهنده، هر چقدر بخواهید دانش خود را بیشتر به رخ دیگران بکشید، سایرین سعی بیشتری در پیدا کردن عیوب و نقایص در دانش شما خواهند کرد.

سعی کنید که قدرشناسی خود را به زبان بیاورید و با اعمالتان نیز نشان دهید که قدرشناس محبت های دیگران هستید.

در عوضِ چشم داشتن به ارزش مادی هدیه، از خود افراد هدیه دهنده و به خاطر ابراز عشق و محبت شان قدردانی کنید.

شما می توانید با انجام صحیح تعهدات خود، دیگران را به سوی خویش جذب کنید و کشش و جذابیت فراوانی کسب نمائید اما به یاد داشته باشید که هرگز با تحمیل نظرات و عقاید خود بر دیگران، به این مهم نائل نخواهید شد.

اولویت ها را تشخیص دهید

برای اینکه تحت سیطره امور واهی و کم اهمیت قرار نگیرید سعی کنید امور جزئی و واهی را برای اصول اساسی و زیربنائی قربانی کنید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
comment نظرات ()