یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز بیست و پنجم ماه

تمیز کردن قلب و ذهن خود

همانطور که مدام دستها، پاها و بدن خود را تمیز و پاک می کنید به پاک کردن و تمیز کردن درون خود نیز بها دهید. از احساسات و عواطف سودمند و سالم، افکار نیکو و پسندیده و فعالیت های ارزشمند لذت ببرید.

فراموش نکنید که میکروب ها و بیماری ها در اماکن آلوده و کثیف رشد و  نمو می کنند. بنابراین زمانیکه قلب و ذهن ما پاک و تمیز باشد، ناپاکی ها در آن رشد نمی کنند به این ترتیب از نظر بدنی، ذهنی، عاطفی و معنوی در سلامتی و رفاه کامل به سر خواهیم برد.

لبخند زدن از درون قلب

اجازه دهید لبخندی که در قلب شما شکل می گیرید، درون چشم شما جاری و به بیرون از وجودتان تراوش کند. کسانیکه باد در دماغ دارند و لبخندشان از روی غرور است، هیچگاه معنای شادمانی حقیقی را درک نمی کنند.

سعی کنید بیشتر مرد عمل باشید و کمتر از خود عکس العمل های سطحی نشان دهید. واکنش های احساسی و سطحی، آسمان حقیقت را ابری، تیره و تار می کنند.

شما باید رفتار خود را بر پایه حقیقت و راستی استوار نمائید و همواره رضایت خداوند را در راس امور خود قرار دهید و سپس منفعت مردم را در نظر بگیرید.

در مواجه با پیروزی ها بلندنظر، آقامنش و آرام باشید و در رویاروئی با شکست ها، همیشه امیدوار، صبور و پایدار باشید.

بعد از تجربه یک ناکامی، تصور نکنید که دیگر هیچکس یا هنری در وجود شما نیست و فکر نکنید که همه دردها به رویتان بسته شده است. همیشه این موضوع را به یاد داشته باشید که شکست، خود، مقدمه پیروزی است.

رشک نورزید

هیچگاه نسبت به یکدیگر غبطه نخورید و رشک نورزید، به عکس، همواره تلاش کنید تا موفقیت دیگران را از آن خود بدانید. البته به یاد داشته باشید که از ناکامی ها و شکست های آنان نیز درس بگیرید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
comment نظرات ()