روشهای مختلف یوگا _ قسمت پنجم

عملکرد کارما چگونه است ؟

وجود انسان از سه لایه تشکیل یافته است :

الف ـ ایشا iccha

ب ـ جنانا jnana

ج ـ کریا kriya

الف ـ ایشا، آرزو و خواهش است.

ب ـ جنانا، معرفت است .

این سه لایه، کارمای انسان را تشکیل می دهند.

انسان،چیزهائی مانند صندلی، درخت و نظایر آن را می شناسد. همچنین احساساتی نظیر شادی یا غم و لذت دارد و مختار است که این کار را انجام دهد، یا آن کار را انجام ندهد. اما قبل از هر کاری فکر و انگیزه ای وجود دارد و ابتدا میل به انجام آن کار در ذهن بوجود می آید. بعد انسان فکر می کند که چگونه آن را به دست آورد و بعد نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا آن را به دست آورد.

به این ترتیب؛ میل، تفکر و عمل مانند سه رشته با یکدیگر همکاری دارند و از این همکاری   رشته ی بزرگتری بوجود می آید که کارماست.

در واقع محصول میل و خواهش، کارماست. زیرا هر آدمی مرتب تلاش می کند تا انگیزه ی جدیدی به دست آورده و به دنبال آن برود.

محصول کارما هم،خوشی یا غم است و بسته به نوع کاری که انجام شده متفاوت عمل می کند. انسان در این جهان همواره به دنیا می آید تا به پاکی رسیده و حاصل کارماهای خود را جمع آوری کند.این قانون کارماست.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید