روشهای مختلف یوگا _ مانترا یوگا_قسمت پنجم

قبل از تکرار مانترا، موارد زیر را رعایت نمائید :

1.  مانترا را با بدن و لباس تمیز و از تَهِ دل و با خلوص نیت تکرار کنید.

2. تکرار مانترا، مستقیم ترین راه برای رسیدن به روشن بینی است.

3. مانترای مناسب را انتخاب کنید و هرقدر بیشتر،حتی ضمن راه رفتن و کار کردن تکرار کنید.

4. میتوانید مانتراهای متعددی را برای منظورهای مختلف انتخاب نمائید.

5. هر مانترا را 108 بار و در صورت نبودن فرصت 9 بار یا مضربی از عدد 9 تکرار کنید.

6. برای شمردن از چاپامالا (دانه های تسبیح) یا انگشتان استفاده نمائید.

7. در صورتیکه مانترا را با چشمان بسته تکرار می کنید، توجهتان را روی چاکرای ششم یا روی چاکرای قلب بگذارید.

8. می توانید مانترا را در ابتدا با صدای بلند تکرار کنید، سپس با صدای آهسته و در انتها بطور ذهنی تکرار نمائید.

9. تکرار ذهنی مانترا قوی ترین اثر را دارد.

10. تکرار مانترا با صدای بلند،موجب می شود که توجهتان از صداهای خارج بریده شود و به درون معطوف گردد.

11. مانترا را با نیت پاک و با تلفظ صحیح تکرار کنید.

12. مدی تیشن را حتی الامکان در ساعت مشخص،جای مشخص و به مدت مشخص انجام دهید،به این ترتیب انجام مدی تیشن برایتان راحت تر خواهد بود.

13. می توانید مانترا را با قلم اختصاصی و در دفتری که به این کار اختصاص داده اید، هر روز به مدت ده دقیقه تا نیم ساعت بنویسید و در طی این مدت نیز در سکوت و تمرکز باشید و در ذهن نیز مانترا را تکرار نمائید.

14. مدت مناسب برای تکرار مانتراها، بیست دقیقه تا نیم ساعت می باشد. در صورت ممکن دو بار در روز، صبح ها،به محض بیدار شدن و قبل از درگیر شدن ذهن با مسائل روزانه و عصرها،قبل از غروب خورشید،مدی تیشن را انجام دهید.

15. با توجه به قدرت مانتراها، خستگی هائی که طی سالها روی هم انباشته شده اند، شروع به آزاد شدن می کنند. بنابراین اگر پس از چند دقیقه تکرار مانترا احساس بی حوصلگی کردید یا به یاد کارهای عقب افتاده، افتادید و احساس کردید که باید از جا بلند شوید و به دنبال انجام آن کارها بروید،اینها همه علائم موثر بودن مانتراها و آزاد شدن خستگی هاست و علائم خوبی می باشند. بنابراین به تکرار مانترا ادامه دهید و به یاد آورید که کار پر اهمیتی را انجام میدهید. با تکرار مانتراها به سلامت و موفقیت خود و خانواده خود کمک می کنید.

16. استراحت بعد از مدی تیشن بسیار مهم می باشد :

در اوایل،دو تا سه دقیقه استراحت کافی ست.در ازاء هر ماه مدی تیشن، چند دقیقه به مدت استراحت بیفزائید.برای کسانی که سالها مدیتیت طولانی می کنند،بیست تا سی دقیقه استراحت بعد از مدی تیشن ضروری است.

بهترین فرم استراحت،به پشت دراز کشیدن است.دستها با فاصله کمی از بدن دور،کف دستها رو به بالا،پاها به اندازه عرض لگن باز.

17. در ابتدا ممکن است ذهن سرگردان شود.ذهن به همه جا می رود،ولی در نهایت متمرکز خواهد شد.

18. از فشار آوردن بر روی ذهن، به منظور آرام شدن،خودداری نمائید. زیرا این فشار آوردن، فشارهای بیشتری را بر امواج مغزی وارد خواهد ساخت و مدیتیشن را به تاخیر خواهد انداخت. اگر ذهن با پافشاری به سرگردانی خود ادامه دهد،بهترین راه مهار کردن آن است که خود را از ذهن جدا نمائید و شروع به تماشای آن کنید،به همان نحوی که فیلمی را نگاه می کنید به تدریج ذهن آرام می گیرد.

/ 0 نظر / 17 بازدید