مراقبه روز بیست و هشتم ماه

 

از خود و دیگران شاکر بودن

قدرشناسی، درهای رحمت بیکران الهی را به روی شما میگشاید تا امواج نورانی آن شما را گرم و سرزنده کند.

از مشکلات فرار نکردن

از مشکلات فرار نکنید. پاهای هر انسان با بالا رفتن از کوه قوی می شود. ولی سرخوردن از کوه به سمت پائین پاها را تقویت نمیکند.

در زندگی همواره انصاف را درنظر داشته باشید و تلاش کنید انسانی منصف باشید.

زمانیکه با دیگران سخن میگوئید، سعی کنید آنها را درک کنید و به نقطه نظرات آنها به دیده احترام بنگرید، زیرا تنها با درک کردن افراد، این امید را میتوانید داشته باشید که خلق و خوی آنها را در جهت مثبت تغییر دهید.

سعی کنید هر کاری را با اشتیاق و علاقه انجام دهید.

این موضوع را همیشه به خاطر بسپارید که استدلال کردن صرف، اگر توأم با احساس قلبی نباشد، حتی اگر هم موثر واقع شود، درست مانند برگ پائیزی، اگرچه زیباست ولی بیجان و بیروح است.

از خودخواهی و غرور بپرهیزید.

ذهن خود را سرشار از خوبیها سازید و از انواع غرور و منیتها تهی سازید تا وجودتان همواره پر طراوت و روحتان همیشه سرزنده باقی بماند.


/ 0 نظر / 2 بازدید