آشتانگا یوگا

شش پزشک عالی در درمان های طبیعی :

نور خورشید، آب، هوای تازه، تغذیه صحیح، ورزش و استراحت .

آشتانگایوگا در واقع همان قوای ذهنی و نیروی فکر هستند.

یوگا شخص را کاملاً در سلامتی نگهمیدارد با :

یاما ، که تعیین کنندهِ رفتار شما با اجتماع است.

نیاما ، که تعیین کنندهِ رفتار شما با خودِ شماست.

آسانا ، فیزیک شما را مواظبت و روغنکاری می کند.

پرانایاما ، تنفس را در شما تصحیح می کند.

پراتی هارا ، کنترل کامل روی حس هاست.

دارانا ، تمرکز شما را زیاد می کند.

دایانا ، مراقبه است . و

سامادی ، زمانی ست که شما توانسته اید کاملاً کنترل روی حس ها و وجودتان داشته باشید.

یک یوگی ، باید همیشه ؛ آگاه ، هشیار و بیدار باشد.

/ 0 نظر / 20 بازدید