با خود عهد می بندم

      با دنبال کردن گامهای زیر

قانون قصد و آرزو

را به عمل درخواهم آورد :

۱- فهرستی از آرزوهایم تهیه خواهم کرد. این فهرست را به هر کجا که بروم خواهم برد. پیش از سکوت و مراقبه به این فهرست نگاه خواهم کرد. پیش از خواب شبانه ام به فهرستم خواهم نگریست. صبح به محض بیدار شدن از خواب به آن نگاه خواهم کرد.

۲- فهرست آرزوهایم را رها خواهم کرد و به دستان پر توان خداوند  خواهم سپرد. یقین دارم هنگامی که چنین به نظر می رسد که امور به راه خود نمی روند دلیلی دارد و مشیت کیهانی برایم طرحهایی بسیار عظیمتر از آنچه تصور می کردم در نظر دارد.

۳- به هنگام همه اعمالم به خاطر خود خواهم آورد تا هشیاری از لحظه حال را تمرین کنم. اجازه نخواهم داد موانع ، کیفیت توجهم در لحظه حال را از بین ببرند. اکنون را همانگونه که هست خواهم پذیرفت و از طریق ژرفترین و ارجمندترین قصدها و آرزوهایم آینده را متجلی خواهم ساخت.

/ 1 نظر / 6 بازدید
شقایق جان

به نام خدا.خیلی زیادددد می خواهم که به ارزو یم برسم اما نمی دانم چرا نمی شود؟راستی فراموش نکنید لطفا که این یه رازه اونم واسه من.. .