یادمان باشد ، کاری نکنیم ؛ که به قانون زمین بَربِخورد .

امروز و فقط برای امروز تمیز کردن قلب و ذهن خود را به خاطر بسپاریم.

همانطور که مدام دستها ، پاها و بدن خود را تمیز و پاک می کنید به پاک کردن و تمیز کردن درون خود نیز بها دهید. از احساسات و عواطف سودمند و سالم ، افکار نیکو و پسندیده و فعالیت های ارزشمند لذت ببرید. فراموش نکنید که میکروب ها و بیماریها در اماکن آلوده و کثیف رشد و نمو می کنند. بنابراین زمانیکه قلب و ذهن ما پاک و تمیز باشد ، ناپاکی ها در آن رشد نمی کنند به این ترتیب از نظر بدنی ، ذهنی ، عاطفی و معنوی در سلامتی و رفاه کامل به سر خواهیم برد.

/ 0 نظر / 2 بازدید