مهارت های زندگی

در آغاز هزاره سوم میلادی، زمان بحث و گفتگوی تمدنها و نیز در عصر شکوفائی تکنولوژی و فناوری باید بشر امروز بیش از هر زمان دیگری احساس آرامش و امنیت داشته باشد، درحالیکه امروز، بیش از ۵٠٠ میلیون بیمار روانی در دنیا وجود دارد که دو سوم آن را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در ایران نیز شیوع اختلالات روانی با بیش از ٢١ درصد و با وجود بیش از ٢ میلیون معتاد مساله قابل توجهی میباشد (سال١٣٨٠).

سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که در سال ٢٠٢٠ میلادی اولین بیماری، بیماریهای قلب و عروق و دومین آن افسردگی خواهد بود. اگر امروز صداقت در حضیض ذلت و نفاق در اوج عزت است و اگر انسان خود نیز به یک ماشین بیروح تبدیل شده است و اگر... بدین جهت است که هویت انسانی از یاد رفته است و این هویت بازنمیگردد مگر اینکه هر کس تعریف صحیحی از خود داشته باشد و زندگی را بشناسد و بالاتر از آن اینکه مهارت زندگی کردن را بداند. سازمان بهداشت جهانی از سال ١٩٩٣ میلادی بحث مهارتهای زندگی را با هدف توانمند کردن بشر در مقابل مشکلات و آسیب ها مطرح نموده و این گونه تعریف کرده است:

توانائیهای روانی اجتماعی لازم برای رفتار انطباقی و موثر که افراد را قادر میسازند تا به طور موثری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزانه مقابله کنند. آموزش این مهارتها موجب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی میشود.

مهارتهای زندگی بیشمارند، اما مهمترین این مهارتها به شرح زیر هستند:

١.مهارت خودآگاهی    ٢. مهارت همدلی    ٣.مهارت تفکر خلاق     ۴.مهارت حل مسئله  ۵.مهارت ارتباط     ۶.مهارت روابط بینفردی ٧.مهارت مقابله با هیجانات    ٨.مهارت مقابله با استرس     ٩.مهارت تصمیم گیری     ١٠.مهارت تفکر انتقادی

/ 0 نظر / 2 بازدید