روشهای مختلف یوگا _ گیانا یوگا

این شاخه از یوگا مستقیم ترین آنهاست. گیانایوگا،روش عقلانی پیشرفت معنوی است. از طریق تحقیق صحیح و تجزیه و تحلیل مداوم خود و قدرت تشخیص،ذهن عادت میکند تا طبیعت و ذات خود را امتحان کند.

گفته شده؛ گیانایوگا سخت ترین شاخه یوگاست،نه به این دلیل که برترین است بلکه به این دلیل که فرد قبل از شروع آن باید مقررات دیگر را کاملا بیاموزد.

داشتن خرد هشیار و دقیق که هیچ احساسی بر آن سایه نیفکند،ضروری ست.

فلسفه ودانتا دارای پایه و اساسی سه گانه است :

در نوشته های مذهبی، منطق و تجربه.

اما این فلسفه به ایمان و اعتقاد کورکورانه مربوط نمی شود.ودانتی ها اگرچه نوشته های مذهبی را به عنوان منبع خود می پذیرند،اما باید با به کار گرفتن خردِ خود،تمامی این آموزش ها را بررسی کنند و بفهمند.

با وجود این، خرد فقط می تواند مسائل فانی را توضیح دهد و درک کند.

پس از این که با کمک جریان تشخیص و انکار، تمامی آنچه را غیرواقعی است تحلیل می برد، خرد را هم باید کنار بگذارد. تنها تجربه آنچه واقعی است باید باقی بماند.

این مرحله را خودشناسی می نامند.

گیانی همواره در معرض خطر غرور قرار دارد. غرور ناشی از قدرت های عقلانی که به دست آورده است. برای حفظ تعادل و جلوگیری از خطر تبدیل شدن به یک خردمند خشک و محض، پیشنهاد می شود که بکتی و گیانایوگا همراه هم کار شوند تا بکتی، گیانا را متعادل کند.

/ 0 نظر / 141 بازدید