یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

بقیه قسمت سوم

به نظر "الیاد" دو عنصر مهم شمنی در این معجزه طناب به چشم میخورد :

1. جدا کردن اعضای بدن

2. صعود و معراج به آسمان

جدا کردن اعضای بدن در دین شمنی، یعنی مرگ مجازی در دنیا و بازیافتن و اتصال دوباره اعضای بدن به همدیگر، یعنی زایش نو و ورود به مرتبه دیگر هستی

این عنصر خاص شمنی در آئین "تانترا" به صورت هراسناک و وحشتناکی جلوه کرده است. در این آئین، یوگی نه فقط اعضاء خود را از هم جدا می سازد بلکه شاهد تجزیه و بطلان پیکر خویش نیز می گردد، به نحوی که گوشت و پوست متلاشی می شوند و فقط استخوان باقی می ماند. یوگی تن خود را چون اسکلتی خشک و جسمی بی جان می بیند و نیروی عقل را به صورت الهه ای هراسناک مجسم می کند که کاردی در دست گرفته و جسم او را قطعه قطعه می کند و تکه های خون آلود آن را نثار خدایان می سازد.

مراد از این استعارات و تخیلات دهشت انگیز، وارستن از مرتبه انسانیت و پیوستن به عالم معنوی است.

در تائید این مطلب میتوان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از شمن ها خود را به صورت اسکلت می آرایند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید