یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

قسمت سوم

رساله "بوداچاریتا" می گوید :

بودا پس از آنکه به روشنائی و بیداری محض رسید، به زادگاه خود شهر " کاپیلاواتسو" بازگشت و در آنجا دست به معجزه هائی چند گشود تا خویشاوندان بدو ایمان آورند.

یکی از معجزه ها چنین بود: بودا به آسمان اوج گرفت، اعضای جسم خویش را از یکدیگر جدا کرد و اعضای پراکنده اش از آسمان روی زمین افتادند، سپس بودا آنها را بهم متصل ساخت و صورت قبلی خود را باز یافت.

این معجزه بودا شبیه به همان معجزه طناب است که در آن شعبده باز به برکت نیروی تخیل، طنابی بوجود می آورد که به سوی آسمان سرافراشته و شعبده باز از این طناب بالا می رود و پس از چندی اعضای پراکنده او به زمین می افتد و وی آنها را دوباره بهم متصل می سازد.

این معجزه طناب در کشورهای چین، جاوه، مکزیک و حتی اروپای دوران قرون وسطی هم دیده شده است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید