تفاوت یوگا با سایر ورزش ها

آماده سازی روانی و تاثیر یوگا

الف ـ انگیزش

ب ـ اعتماد به نفس

ج ـ تمرکز

د ـ تصویرسازی ذهنی ( یادگیری )

ه ـ هدفمندی

۶ ـ کنترل

١. حفظ توجه و تمرکز:

قسمت اعظم استراتژی ورزشی بر مبنای توجه و تمرکز پایه ریزی شده است. برقراری تمرکز مستلزم سوگیری فکر به زمان حال است. در واقع همهِ وجود باید غرق همانجائی باشد که هست.

در رابطه با تاثیر یوگا در این زمینه کافی است اشاره شود که در مراحل هشتگانه یوگا، یک مرحله ( مرحله ششم ) به طور اخص به این امر تعلق دارد و آن مرحلهِ " دارانا " ست. در این بخش تکنیک های تمرکز فکر و تثبیت توجه قرار دارد. ضمن اینکه در هر بخش از یوگا، حتی در انجام حرکات بدنی، تمرکز و توجه همواره تاکید می شود./ 4 نظر / 2 بازدید
گاهی مثل باران..

یک یوگا نویس به تمام معنا... کمتر ازاین جور وبلاگ ها تا حالا دیده بودم. موفق باشی ریحانه.

مهدی

سلام ریحانه من همیشه میخونمت[گل]

بردیا

سلام افتخاری برای بانوان به من سر بزن[گل]

مهدی

سلام شما کجایی پس؟ من بروزم و منتظرتون[گل]