آمادگی جهت انجام حرکات کشش پشت در وضعیت نشسته

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها یوگا بهتر است رعایت شود:

۵٢. آمادگی جهت انجام دادن حرکت های کشش پشت در وضعیت نشسته :

دانداسانا نشسته. معمولاً آساناهای نشسته را با این وضعیت شروع می کنیم. با پاهای کشیده در مقابل خود بر روی زمین می نشینیم. ماهیچه های لگن و دنبالچه را آزاد می کنیم. ستون مهره ها را با حفظ انحنای طبیعی خود کشیده نگه داشته. دقت کنید که سر در امتداد ستون فقرات باشد. چانه را به موازات زمین نگه دارید. تاج سر کاملاً کشیده. فاصلهِ بین شانه ها و گوشها را طبیعی کنید. هیچگونه انقباضی در گردن احساس نمی شود. چهره کاملاً آرام، زانوها تا جائی که می توانیم به زمین نزدیک و یا چسبیده نگهدارید. کف پاها عمود بر زمین است. دستها کشیده در طرفین لگن. قفسه سینه را بالا بکشید و باز نگه دارید. وزن بدن را به طور یکسان بین دو تیغه لگن، کفل ها و پاها تقسیم کنید. به وضعیت بدن، عمود بودن ستون فقرات به زمین، تعادل وزن بدن بر روی پاها و تنفس طبیعی خود آگاه باشید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید