یـــوگـــا - آسـتیا

ج ــ  آستیا Asteya

دزدی نکردن.

مدعی نشدن چیزی.

وقتی میگوئیم من خوبم،صفت خوبی را دزدیده ایم.

اولین دزدی که می کنید این است که بگوئید من

پرهیز از آن، یعنی عدم میل و خواهش به سوی آن.

در واقع با پرهیز از دستبرد به مال دیگران، نه فقط چیزی از دست نمیدهیم، بلکه از آن بی نیاز می گردیم و خواهش و میلی که ما را به سوی آن می کشاند، فرو می نشانیم و بدین ترتیب در تهذیب اخلاق قدمی فراتر نهیم و از آن لحاظ غنی تر می شویم.

دزدی، خلاقیت را از شما می گیرد.

آستیا، پرهیز از دزدی و کلاهبرداری و به حق و حقوق دیگران احترام گذاشتن.

عدم تملیک متعلقات دیگران چه به صورت فیزیکی و چه به صورت روانی.

دزدی فقط مربوط به مال نیست.

هرگونه تصرفی به متعلقات شخص دیگری اعم از ذهن و فکر.

دزدی نه تنها تصاحب اشیاء است بلکه هرگونه تقلید بدون اجازه، غیبت، دزدی عقاید، از کار دزدیدن نیز شامل آن میشود.

/ 0 نظر / 51 بازدید