ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

"ساماسکارا" مرکب است از دو جزء "سام" معادل فارسی "هم" و "کارا" معادل فارسی "کار" و مفهوم انباشتن،جور کردن،پرداختن و ساختن و صورت بخشیدن را می رساند.

فرق بین "واسانا" و "ساماسکارا" در این است که اولی یعنی "ضمیرناخودآگاه" حاوی کلیه تجارب لطیف زندگی های پیشین ماست که هم به طور غیرمستقیم، بر سبیل خصائص نژادی و آداب و رسوم قومی و خصوصیات تمدنی خاص به ما انتقال یافته اند و هم به طور مستقیم حاوی تاثیرات آنگونه تجاربی است که ما بر اثر دگرگونی مداوم قالبهای خود در سلسله مراتب ذهنی تحصیل کرده ایم.

این تاثرات منتج از کردار و گفتار و پندار، در جسم لطیف اندوخته شده به همراهی روح از قالبی به قالب دیگر درمی آیند.

پس"واسانا" متشکل از میراث روانی، نژادی و قومی آدمی است ولی "ساماسکارا" به فعلیت درآمدن و ثمربخشیدن این تاثرات نهفته در ضمیر باطن است.

"ویاسا" در این باره می گوید :" تجارب هر طور که باشد، تاثرات بالفعل عین صور آثار بالقوه کردار پیشین است،هر طور که تاثرات بالقوه باشند حافظه نیز به همانگونه خواهد بود."

حافظه نیز متشکل از تاثراتی است که به نوع و مکان و زمان گوناگون تقسیم می شوند.

از حافظه نیز دوباره تاثرات بالفعل پدید می آیند.پس تاثرات و حافظه به علت نیروی فعال اندوخته پیشین پدید می آید. اینان نیز تاثرات بالقوه، بالفعل و اندوخته اعمال پیشین با اینکه جدا شده اند،معذالک به سبب عدم انقطاع تسلسل علت و معلول بهم مربوط و پیوسته و لاینقطع هستند،از این رو "واسانا" تاثرات بالقوه و "ساماسکارا" تاثرات بالفع و "کارماشایا" اندوخته اعمال پیشین در واقع یکی هستند.

(داسگوپتا می گوید : واسانا اشاره به تاثرات نهفته در ذهن است و سامسکارا احوال ضمیر باطن است که دائم بر اثر تجارب جدید به فعل و انفعال می گراید .)

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
پرویز

با تشکر از مطلب خوبتون. میخواستم اگر ممکن هست مأخذ این اطلاعات رو هم معرفی بفرمایید. با سپاس