یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

در هند قدرت پرواز،اوج گرفتن به آسمان،فاصله های زیادی را در آنی طی نمودن و در لحظه ای ناپدید شدن از جمله نیروها و کرامات زنده آزادان بوده است. یوگیان در واقع به برکت نیروی کیمیائی ریاضت جسمی لطیف حاصل می کردند و نه فقط می توانستند از قوه جاذبه زمین خارج بگردند بلکه قادر بودندحالت بی وزنی نیز بدست بیاورند و همچون پرنده ای در آسمان پرواز کنند.

معنی مجازی پرواز معجزه آسا، خروج از جسم و قیود و ضمائم مادی است و مراد از آن " از خود درآمدن" و آزادی روح است.

صفت دیگر شمنیسم که وجه تشابهی با "یوگا" دارد،برانگیختن حرارت درون است. این فن مخصوص ریاضت، گویا بین مرتاضان تبتی به حد وفور انجام می پذیرد و حتی به صورت مسابقه نیز درمی آید.

مرید می باید در سرمای طاقت فرسای تبت روی تخته یخی بنشیند، و  از آغاز شب تا بامداد مقدار زیادی کهنه های تر و خیس را با حرارت بدن خود خشک سازد و هر آنکس که موفق شد کهنه های بیشتری را خشک کند، رتبه اول مسابقه را حائز می شود.

برانگیختن حرارت درون چنانکه دیده شد، در کلمه تپس مستتر بوده است. در سرودهای جهانشاهی آفرینش " پراجاپاتی" آفرینش را به نیروی حرارت درون بوجود می آورده است. از طرف دیگر برانگیختن حرارت درون مستلزم آن است که مرتاض به عنصر آتش استیلا و تسلط یافته باشد.

برخی از دراویش کردستان از سلسله قادریه به آتش مسلط هستند. آنان ذغال های گداخته را می بلعند و در حالت وجد و سرور خنجر و کارد به پیکر خود فرو می برند و کوچکترین احساس ناراحتی و درد نمی کنند.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
((سکه یک گرمی بانک مرکزی))

کلاهبرداری بانک های از جیب مردم ((دهه ی 2000 تا 2010 را دهه ملک و زمین و دهه ی 2010 تا 2020 را دهه طلا نام گذاری کرده اند)) آیا می دانید (حساب سپرده سرمایه گذاری که در بانک باز می کنید) پول شما را بانک وارد بازار سکه طلا و شمش طلا و ارز و بورس و مسکن می کنند و حداقل در سال 40 تا 150 درصد سود می برد اما حداکثر از این سودی که بانک به چنگ می آورد حداکثر 12 تا 18 درصد در سال به شما می دهد این در حالتی است که ارزش پول ایران هر روز کمتر می شود و گرانی و تورم بالای 22 درصد است شما را به پیگری این موضوع و تحقیق درباره سود سکه طلا در اینترنت دعوت می کنم این موضوع را با دیگران و نگذارید ما هم به سرنوشت مردم اروپا و آمریکا دچار شویم که مردم مورد سوء استفاده ی عده ای ثروتمند و بانک ها قرار گرفتند