یـــوگـــا - یـــامـــا

ب - satya ساتیا : راستگوئی

بد نکردن در اندیشه،گفتار و کردار و " آن انطباق گفتار و پندار با مصادیقِ آن است. "

به طوری که " گفتار و پندار با آنچه دیده شده و آنچه اندیشه شده و آنچه شنیده شده است تطابق کامل داشته باشد. "

گفتار وسیله معرفت است و اگر دروغ و فریبنده و بی حاصل نباشد میتوان گفت که از آن، برای خدمت به دیگران و نه به خاطر آزار آنان، استفاده میشود،ولیکن گفتار ولو آنکه واقعی باشد و فریبنده و بی حاصل نباشد، اگر به ضرر و آزار موجودات منجر شود،حقیقت نخواهد بود و گناه خواهد بود.

از این رو بایستی پس از تعمق بسیار، حقیقتی را گفت که تمام موجودات از آن نفع ببرند.

دزدی نکردن در معنای گستردهِ آن که مدعی نشدن چیزی است که به راستی از آنِ ما نیست.

دزدی و دستبرد سطوح گوناگونی دارد اما نشانهِ یک احساس کمبود است.

ما تا موقعی " دزدی " می کنیم که با خودِ محدود یا منِ مان چیزها را می شناسیم و از سرشت حقیقی مان که سرشار از هستی است و نیاز به افزایشی ندارد غافل ایم.

یوگی بایستی جز حقیقت نجوید و در همه عمر جز حقیقت سخنی نگوید.

/ 1 نظر / 16 بازدید
نام

متن پيام