امروز و فقط برای امروز کردار درست را در زندگی انتخاب خواهم کرد.

کردار درست ، خدمتِ عاشقانه بدون چشمداشتِ پاداش است.

/ 0 نظر / 2 بازدید