رعایت بخش های ضعیف بدن

۵٩ ـ رعایت بخش های ضعیف بدن :

سعی کنید تمرین ها را هر روز انجام دهید. یقیناً در کلیه حرکات بدنی و تصمیم گیریها، نرمی، سبکی و حضور ذهنی بیشتری را احساس می کنید. همه روزه با دیدی دقیق پیشرفت جسم و فکر خود را بسنجید و اگر می بینید که بخش هائی از بدن شما ضعیف و بیمار است مطلقاً به آنها فشار نیاورید، بلکه به طور غیر مستقیم به آنها رسیدگی کنید. یعنی روی اعضاء دیگر بدن بیشتر کار کنید تا دستگاه گردش خون تقویت شود و پس از مدتی چون جریان خون منظم و سریع می شود به بخشهای بیمار و ضعیف مواد غذائی و اکسیژن بیشتری می رسد و بهبود و تقویت آنها نیز سریعتر می شود. از طرفی با افزایش سلامت عمومی بدن و افزایش انرژی حیاتی، بخشهای بیمار نیز، خود را با سایر قسمتها هماهنگ خواهند کرد. اگر در اجرای برخی از حرکات یوگا حس می کنید که به بخشهای ضعیف بدنتان بیش از حد فشار می آید یا در انجام دادن آنها خود را ضعیف و ناتوان و تحت فشار حس می کنید، هرگز فشار بیش از ظرفیت طبیعی به خود وارد نکنید. بلکه جهت به دست آوردن نرمش عضلانی و توانائی انجام دادن حرکات فقط باید استمرار و صبر و کوشش دائمی و اعتدال را پیشه خود کنید. زیرا عضلات و تاندون ها فقط در این حالت مقاومت خود را از دست داده، نرمش و قدرت عضلانی جایگزین گرفتگی و ضعف خواهد شد. این توصیه خصوصاً برای کسانی جدی است که در سنین بالای چهل سالگی تمرینات یوگا را شروع کرده اند و یا قبل از یوگا، سابقهِ تمرینات ورزشی مستمر نداشته اند. عضلات و مفاصل و اعضای مربوط به آنها مانند تاندون ها و رباط ها را باید به تدریج و با ملایمت به نرمش و توانائی مطلوب رساند. زیرا اگر آنها بر اثر شیوه های غلط و یا کشش های بیش از حد دچار پارگی و کشیدگی شوند، غالباً بازگشت آنها به حال عادی یا خیلی طول می کشد یا در بعضی مواقع غیرممکن می شود. لذا در انجام دادن حرکات یوگا دقت کنید که بخشهای خشک و یا ضعیف خود را مستقماً تحت کشش یا انقباض شدید قرار ندهید، بلکه با انجام دادن روزانه آساناها، قسمتهای دیگر بدن خود را تقویت کنید تا با گذشت زمان و افزایش سلامت عمومی بدن و تسریع جریان خون و اکسیژن گیری ششها، مواد حیاتی خون ( گلوکز و اکسیژن) به بخش های ضعیف نیز رسیده، به تدریج سلامت و نیروی از دست رفته خود را به دست آورند و با سلامت عمومی بدن هماهنگ شوند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید