روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت چهارم

2 - آسانا : مجموعه ای متنوع از حرکات بدنی هستند. این حرکات با الهام از حیوانات و طبیعت و بر اساس ساختار آناتومیک بدن انسان طراحی شده اند. اجرای منظم این حرکات، دامنهِ حرکتی مفاصل را افزایش می دهد، سمومی را که در انتهای مفاصل جمع می شوند آزاد می سازد، انحرافات لگن را تصحیح می کند و در نتیجهِ ایجاد تقارن در لگن، انحرافات ستون مهره ها و محور کتف و شانه ها برطرف می شود. به این ترتیب انرژی آزاد شده در طی تمرینات شات کارما می تواند به سهولت در کل سیستم جریان یافته و احساسی از تعادل،سلامت،شادابی و جریان انرژی را در یوگی احیا کند. به این ترتیب هشیاری یوگی بر روی این جریانات انرژی آزاد شده،متوجه و تربیت می شود.

یوگی به مرور قادر خواهد شد، در طی هر حرکت، جریانات متنوع انرژی و پرانا را که به نوسان در می آیند به خوبی تشخیص داده و از آزادی و نوسان کامل انرژیهای خود در کل سیستم آگاه شود.

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
*ღ*مرد احساسی*ღ*

ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺩﺍﺩ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﻨﺪ ... ... ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﮔﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ....................... به منم سر بزنید لطفا