روشهای مختلف یوگا _ مانترا یوگا_قسمت سوم

در واقع مانتراها، همانند گردونه ای هستند که آگاهی قرار یافتهِ انسان را در خود جای داده و با ایجاد ارتعاشی قدرتمند به اعماق وجود انسان فرو رفته و انسان را به درک آگاهی و انرژی زیربنائی هستی موفق می سازند.

اهمیت بسیاری دارد که این اصوات توسط یک گورو به شاگرد داده شود.زیرا گورو محدودیت های آگاهی را شکسته و آن ارتعاش را از حوزه ای متعال به زمین شاگرد خویش فرو می اندازد.

یک گورو تا مرحلهِ پارا به مانتراها دسترسی دارد. لذا مانتراها حاوی انرژیهای متعال و متبرکی برای رهرو خواهند بود.درغیر اینصورت ابزاری نخواهند بود که ماهیت کامل خود را بر رهروان آشکار سازند.

به همین دلیل در کولارناوا تانترا  گفته شده است :

" تنها مانترایی که از گورو دریافت می شود صاحب قدرت متحول کننده است ."

چهار مرحله از تمرینات مانترایوگا موجود است.

به لحاظ عملی هر کدام از این چهار مرحله با شیوه های دقیقی تمرین و عمل می شوند.

اولین مرحله (بایکاری) از اجرای مانترا وابسته به آگاهی بیداری است.لذا معمولاً با صدای بلند و رسا،مانترا خوانده می شود.

خواندن بلند مانترا،خود،بسته به شرایطی، به گونه های مختلف ادا می شود.

به عنوان مثال؛ گاهی لازم است هماهنگ با تنفس باشد و یا با مالا ( تسبیح ) انجام شود.

دومین مرحله ( مادهیاما ) به آگاهی رویا مربوط است و به طور سنتی، مانترا در این مرحله به صورت ورد یا زمزمه خوانده می شود و مراحل زیر را دربر دارد:

الف ـ خواندن مانترا در زمان مشخص

ب ـ خواندن مانترا و هماهنگ ساختن آن با تنفس

ج ـ خواندن مانترا همراه با تنفس و شمارش با مالا

د ـ زمزمه مانترا در خلال فعالیت های عادی زندگی

سومین مرحله ( پاشیانتی ) که مرحله ای والا در سنتِ مانترایوگا محسوب می شود قادر است ذاکرین خود را تا آگاهی خوابِ عمیق راهبری کند. آنگاه، در آنجا، هشیاری آنها را جمع ساخته و حوزه ای بس عمیق از آگاهی را به رویشان بگشاید. در این مرحله مانترا به صورت ذهنی و قالبی عمل می شود و شامل مراحل زیر است :

الف ـ خواندن مانترا به صورت ذهنی در زمان مشخص

ب ـ تکرار ذهنی مانترا هماهنگ با ریتم تنفس

ج ـ تکرار ذهنی مانترا با استفاده از مالا

د ـ تکرار ذهنی مانترا با توجه کامل بر روی سمبل ذهنی(ذکر و فکر در میان صوفیان)

ه ـ ترار ذهنی همراه با ترسیم مانترا(ذکر قلبی در میان صوفیان)

چهارمین مرحله ( پارا ) تنها یک حالت وجود دارد و آن تکرار خود به خودی مانتراست.

در این مرحله ما با آگاهی خود مانترا را تکرار نمی کنیم بلکه شنوای نغمهِ ملکوتی مانترا در حوزهِ اصیل خود خواهیم بود. در این حال مانترا خود به خود، از درون، تکرار می شود و یوگی تنها شاهد و شنوای این اتفاق است. سرعت و زمان ادامهِ این حالت به یوگی مربوط نیست.

به هر حال وقتی مانترا به سرزمین خود رسید پس از مدتی قطع شده و شما به جای شنیدن صوت،شاهد انرژی در نوسان هستی خواهید بود.

مانتراهای مورد استفاده در هر کدام از این مراحل، متفاوتند.

بعضی مانتراها را که به مانتراهای جهانی معروفند میتوان هم به صدای رسا و بلند، هم به صورت ورد و هم به صورت ذهنی ادا کرد، مثل مانترای " اُم " ولی اکثر مانتراها شامل این کلیت نمی شوند.

/ 0 نظر / 19 بازدید