مهارت مقابله با استرس

استرس واکنش هیجانی بدن به عوامل استرسزاست. عوامل استرس زا شامل فشارهای شغلی، ترافیک، تصادفات و مسائل خانوادگی است.

استرس بر دو نوع است: استرس مفید و استرس مضر.

استرس مفید و لازم همان ترس واقعی یا عاقلانه است.

استرس مضر در واقع عبارت است از نگرانی مفرط یا ترس مبالغه آمیز و غیر ضروری

روش های مقابله با استرس :

1. ورزش به خصوص یوگا و مدیتیشن

2. تمرین تحلیل درست موقعیتها

3. مدیریت زمان

4. یادگیری مهارت تفکر منطقی

5. افزایش ایمان و اعتقاد به خدا

6. استراحت، تغذیه و تفریح مناسب

7. داشتن برنامه منظم برای زندگی

8. عدم درشتنمائی مشکل

9. یادگیری مهارت ارتباط، خودآگاهی، ابرازوجود، تصمیمگیری، حل مسئله

/ 0 نظر / 4 بازدید