مختصری در خصوص زندگینامه سوامی شیواناندا

1963- 1887 Swami Sivananda سوامی شیواناندا. قسمت سوم

سوامی شیواناندا تحت الهام از استاد خود به معابد مختلفی سفر کرد و مراقبهها و تمرینات مفصل و بسیار مشکلی را انجام داد. وی هفت سال از عمر خود را بیشتر صرف مراقبه کرد. حتی در این دوران هم او در کلینیک پزشکی کوچکی که خود دایر کرده بود به وضعیت بیماران رسیدگی میکرد. در طی این مدت و بعد از آن در معابد دیگر معرفت او از علم و هنر یوگا کامل شد. او اینک دریافته بود راهی که واقعاً میتواند انسان را به شفای جسم و روان نائل گرداند "یوگاست". سوامی شیواناندا از اوایل دهه ١٩٣٠ به بعد چندین بار به نقاط مختلف هند و سریلانکا سفر کرد و با جاذبه معنوی، صدای قوی و با نفوذ و قدرت فوق العاده سخنوری خود روح و  جان هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داد.

وی هر کجا که میرفت سخنرانی ایراد میکرد و به مردم یاد میداد که چطور با انجام آساناها، پرانایاما و کریاهای یوگا، خود را قوی و سالم نگهدارند. مهمتر از همه اینکه او مخاطبان خود را تشویق میکرد برای رسیدن به پیشرفت معنوی و روحانی خود دائم تلاش کنند.

در همین حال در ریشیکش عدهِ زیادی از پیروان او که روز به روز هم بر تعدادشان افزوده میشد، به تدریج گردهم آمدند و اَشرامی در آنجا شکل گرفت. از اولین سانیاسهای ( ترک قید و بندهای اجتماعی_ آخرین مرحله زندگی یک هندو یا مرتبه مراقبه معنوی) او میتوان به سوامی چیداناندا که هماکنون نیز مدیریت اَشرام ریشیکش را به عهده دارد، اشاره کرد. 

سوامی شیواناندا با بخشندگی نامحدود، روح خدمت، پارسائی عمیق و شوخطبعی همیشگی خود الگوئی والا برای شاگردانش بود.

در سال ١٩٣٢ او اَشرام شیواناندا را تاسیس کرد. در سال ١٩٣۶ "انجمن زندگی الهی" آغاز به کار کرد. در سال ١٩۴٨ "آکادمی یوگا ودانتا فارست" سازمان داده شد. هدف سوامی شیواناندا اشاعه دانش معنوی و آموزش یوگا و ودانتا به مردم بود.


/ 0 نظر / 3 بازدید