روشهای مختلف یوگا - قسمت هشتم

شرایط و توصیف کارما یوگی :

یک کارمایوگی، انسانی ست پاک شده از شهوت،حرص،خشم و خودخواهی.

اما اگر حتی نشانی از این حالات در او باشد،باید به سختی در راه محو آنها بکوشد.

در این راه نباید توقع هیچ پاداشی یا عاقبتی از اعمالش داشته باشد یا در بند نام و نان و  آرزوی تحسین و تشویق و سپاسگزاری باشد، بلکه با شخصیتی بی نقص بکوشد تا این ویژگی ها را از خود دور کند.

باید متواضع بوده و از هر نوع عمل ناشایستی به دور باشد. به خصوص بکار بردن کلمات نرم و دلنشین را همیشه ادامه دهد. آنکه با تکبر و حسادت توقع دارد که همگان برای کوچکترین کاری به او احترام بگذارند چگونه می تواند به دیگران خدمت کند ؟

یک کارمایوگی باید دارای قلبی بزرگ باشد به دور از کج اندیشی، خِسَت و خودپسندی، حرص،عصبانیت و خودخواهی.

برعکس باید خُلق و خوی مهربان داشته و در برابر دیگران، طبیعتی دوست داشتنی و اجتماعی داشته باشد. باید بتواند با هر کس صرفنظر از ناهماهنگی های ظاهری، عقیده ای و نژادی نشست و برخاست و رفت و آمد کند و در واقع با نوعی سازگاری برنامه ریزی شده و با تحمل و همدردی مشکلات دیگران را کاهش داده و در عشق به همهِ امور جهان شریک باشد.

باید بتواند خودش را با برنامه های دیگران وفق دهد.

مانند دری به روی همگان باز باشد. از خیر و رفاه دیگران خوشحال باشد. نباید به آسانی تحریک شود یا دیگران را بیازارد،بلکه باید بر تمام اعضاء و بخش های وجودش تسلط پیدا کند.

زندگی ساده ای را در پیش گیرد و تحمل توهین،بی احترامی و سرزنش،رسوائی، به عقب رانده شدن،تندی،بی مهری و درد و رنج ناشی از بیماری ها و گرفتاری ها و نظایر آن را داشته باشد.

از همه مهمتر،اینکه به خدا، کتابهای مقدس و سخنان مرشد و مراد خود ایمان قلبی و کاملی داشته باشد.

اصولاً اگر زندگی بر اساس خوشگذرانی و خودپسندی و همه چیز را برای خود انجام دادن بنا شود، چگونه میتوان آن را با دیگران تقسیم نمود و به دیگران پرداخت ؟

بنابراین ریشهِ  هر نوع خودپسندی باید کاملاً سوزانده شود.

در اینجا این سخن از گیتا یادآوری می شود :

" مطیع نمودن نفس، رعایت حق دیگران به طور مساوی و خشنودی از رفاه همگانی چیزهائی است که انسان را متعالی کرده و اعمال او را به نزد خدا می برد. چنین انسانی به طور قطع کارمایوگی خوبی شده و به زودی به هدفش خواهد رسید."

/ 0 نظر / 17 بازدید