وظایف و مسئولیت های شاگرد

در حقیقت شما گوهری در وجودتان است که دنیاپرستی شما اجازه نمیدهد آنرا بشناسید و زندگی روحانی به شما کمک می کند که این گوهر را بازشناسی کنید. در آغاز، یک کارآموز جدید الایمان در این ستیز و جدال خسته می شود.ممکن است گاهی گیج شوید و از کوره دربروید ولی باید کنترل کنید. سعی کنید حمله نکنید.صبور باشید.اگر صبور باشید مطمئن باشید خیلی زود مشکلات از سر راه شما کنار می روند و شما روز به روز قوی تر خواهید شد.

همیشه موفقیت با کسی است که صبر و تحمل داشته است.

با یک ذهن باز تمرینات روحی را شروع کنید. از تمام تعصبات و تبعیضات بپرهیزید.

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم میلاد پر برکت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و حلول ماه رجب مبارک باد[گل] . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . *** *******. . . . . . . . .** .*******. . . . . . . . * . ******. . . . . . . . * * . .***. . *. . . . . . .** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. . . .* . . . *******. .*. .* . . .*******. . . *. . . .*****. . . . * . . .**. . . . . .* . . .*. . . . . . **.* . . . . . . . . . ** . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . *

فاطمه متین زاده

با سلام و خداقوت من فکر می کنم مسئله ما آدم ها همون صبر که نداریم و خیلی با عجله دوست داریم هنوز هیچی نشه شاگرد بشیم با تشکر از شما استاد محترم