یــوگـــآ - برهمه چاریه

د - Brahmacarya : برهمه چاریه

برهمه : پاک.مقدس.نیالوده.مطلق

چاریه : بی کرانگی. راه و روش. همریشهِ فارسیِ چریدن، چاره، تجرد.

پرهیز از شهوات و روابط جنسی.

برهمه چاریه، زیستن در واقعیت - در بی کرانگی رفتن - شعور عشق یافتن و آن مهار ساختن اعضای پنهانی (gupta - indriya ) یا به عبارت دیگر اعضای تناسلی است.

پاکدامنی و خویشتن داری است.

یه معنای " دربی کرانگی رفتن " یا " زیستن در واقعیت " است، اما از همان زمان های کهن آن را به معنای اشاره به تعالی بخشیدن به نیروی زندگانی می دانستند که معمولاً

 به شکل میل جنسی بروز می کند.

از اینجاست که برهمه چاریه را غالباً به "تجرد" ترجمه می کنند و مراد از آن، خویشتن داری جنسی یا کَفِ نفس است.

برهماچاریه، پاکدامنی و خودداری از تسلیم شدن به تمایلات جنسی. محدودیت در عمل جنسی. میانه روی در عمل زناشوئی میان زوج نه ازدواج نکردن.

 سعی کنید غریزه جنسی را تبدیل به نفس برتر ( الهی ) کنید.

یوگای حقیقی فرآیندی طبیعی است و جایی برای سرکوب ندارد، خواه سرکوبِ من باشد و خواه سکس یا هر چیزِ دیگر.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
ياسمن

سلام يه سايتي اومده که ميتوني بدون اينکه پولي خرج کني، ازش درآمد کسب کني اگه خواستي روي لينک کليک کن http://paidtologin.blogsky.com/