آمادگی جهت انجام آساناهای خوابیده به پشت

نکته مهمی که قبل از انجام آساناهای خوابیده به پشت، بهتر است رعایت شود :

۵٣. آمادگی جهت انجام دادن حرکات خوابیده به پشت : برای خوابیدن به پشت، ابتدا نشسته، پاها جلوی بدن، زانوها خم، کف پاها روی زمین. کمی بالاتنه را به پشت متمایل می کنیم تا آرنج و ساعد دست راست و چپ روی زمین قرار بگیرد. سپس به پشت دراز کشیده، کتف ها روی زمین و در نهایت پشت سر. سپس پاها کشیده روی زمین در امتداد بدن قرار می گیرند.

هر دو پا را به طریقی کنار یکدیگر قرار دهید که پاشنه ها و انگشتان پاها به یکدیگر چسبیده و کف پاها به زمین عمود باشد. در این حالت کف دستها را در طرفین پاها، روی زمین گذاشته، پشت سر را به طریقی روی زمین قرار دهید تا چانه به حفره گلو نزدیک شود. در این حالت عضلات پشت و گردن کشیده شده است و فشاری از طرف دستها به زمین وارد نمی شود. در این حالت حداقل یک دقیقه مکث کرده، در آن مدت به خط مستقیم محور طولی بدن توجه کنید.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
عرفان

شما هم می تونید واسه وبلاگتون یه لوگو اختصاصی داشته باشید فقط شما باید وارد سایت زیر شوید Logo-erfan.persianblog.ir

عرفان

شما هم می تونید واسه وبلاگتون یه لوگو اختصاصی داشته باشید فقط شما باید وارد سایت زیر شوید Logo-erfan.persianblog.ir

عرفان

شما هم می تونید واسه وبلاگتون یه لوگو اختصاصی داشته باشید فقط شما باید وارد سایت زیر شوید Logo-erfan.persianblog.ir