یـــــامــــا

yama : یاما : پرهیزگاری ها. قوانین زندگی

یاما : عصاره صفاتی ست که در دانایان دیده میشود. راه تبدیل نفس حیوانی به نفس برتر. تعلیمات و آئین رفتار اجتماعی. به معنای خودداری و پرهیز می باشد.

پرهیزگاری ها مربوط به تهذیب اخلاق است. اگر آدمی در تحصیل آنان همتی بلند داشته باشد، خویشتن را به فضائل اخلاقی می آراید و سرشت وجودش را تصفیه می کند و آنرا آماده دریافت حقایق روحانی می گرداند.

به نظر پتنجلی پرهیزگاریها عبارتند از :

ahimsa : بی آزاری

satya : راستگوئی

asteya : دزدی نکردن

brahmacarya : پرهیز از روابط جنسی

aparigraha : عدم حرص یا نپذیرفتن و نگرفتن هدایا

این مرحله،شعور چگونگی رفتار شما با اجتماع است.یاما را معمولاً به "انضباط شخصی"،"پرهیزگاری"و حتی"قوانین زندگی" ترجمه کرده اند.

ولی در هر حال یاما در زبان سانسکریت معمولاً به معنای"مهار کردن" و "تحت ضبط و نظم درآوردن" به کار رفته است.

در یوگاسوترا، گفته شده است که این قوانین، جهانی هستند. یعنی بسته به زمان و اینکه ما در چه قرن یا سالی زندگی می کنیم و مکان یعنی در شهر و دیاری هستیم و اقتضائات زندگی و آئینی تغییری نمی کند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید