روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت دوم

هاتایوگا،روشی ست برای رسیدن به احدیت و کنترل احساسات و تمرکز ذهنی و آرامش مطلق از طریق کنترل عضلات بدنی و پرورش اعضای مختلف بدن و تسلط کامل بر جسم آدمی ست.

" ها " به معنی " خورشید " و " تا " به معنی " ماه " است.

یوگ به معنی اتحاد و یگانگی است.

و هاتایوگا به معنی اتحاد و یکی شدن خورشید و ماه.سمبل و نشانه ای ست که به معنی پیوست نیروهای مثبت (خورشید) و نیروهای منفی ( ماه ) بدن به یکدیگر است.

بدست آوردن قدرت تسلط کامل بر اعضای بدن و جسم خود را در هماهنگی کامل به تمایلات و خواسته هایشان قرار میدهد.

هاتایوگا، روشی ست که از طریق مشخص ترین و مادی ترین جنبهِ وجود انسان یعنی تن و حالات آن که شامل تنفس،قدرت حواس و احساسات است به تحریک و تعادل انرژیها می پردازد.

" تا " و " ها " دو بیجا مانترا هستند که به ترتیب به معنای نیروی ذهنی و نیروی حیاتی در نظر گرفته شده اند. به این دلیل ماه را سمبل برای مانترای " تا " و خورشید را سمبل بر مانترای " ها " درنظر آورده اند.

این دو انرژی قدرتمند و متعال که در مسلکهای گوناگون معنوی به نامهای یین و یانگ، آیدا و پینگالا، شیوا و شاکتی تعبیر شده اند، در صورتی که به تعادل و اتحاد برسند، زمینه ساز انفجاری والا در حوزه انرژی و آگاهی خواهند شد و انسان را به مرحلهِ نو و عالی از حیات نزدیک می سازند.

همانطور که در مانترا یوگا خلوص انرژی و آگاهی از طریق اصوات است در علم هاتا، محور سلوک و تمرینات نه اصوات بلکه تن سالک است.

هاتایوگا، کیمیائی ست که تن یوگی را پاک،سالم،شاداب و قوی می سازد، قوای حواس را برمی انگیزد،احساسات را قوی و عمیق می کند و سرانجام " پراناشاکتی " را نیز فعال می کند و در مدارهای انرژی به نوسان درمی آورد و سطح آگاهی یوگی را توسعه می دهد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
شقایق

با سپاس و درود وآرزوی پیروزی و موفقیت برای شما مربی عزیزم.