ذهنیت یک مبتدی در برابر وظایف او

قاعدتاَ یک سالک می تواند فقط پیشرفت خودش را تخمین بزند ولی نمیتواند پیشرفت بقیه شاگردان را هم تخمین بزند و یا در مورد بقیه قضاوت کند.

فقط خداست که میداند ما یا دیگران کجا ایستاده ایم.

یک سالک همیشه به خیال و اندیشه ای که از قبل داشته برمی گردد و به محض اینکه چیزی برخلاف میلش انجام شود شوق و میلش پائین می آید.

در حقیقت اینجا شاگرد شکار یک سری دلخوری ها و مسائلی میشود و شیفتگی او را نسبت به زندگی روحانی از بین می برد و نقص بسیار وحشتناکی است.

یک سالک نه از تشویق خوشحال می شود و نه از تکذیب ناراحت می شود، اینها همه تعنیات است و سالک از همه تعنیات به دور است.

در حقیقت این ذهنیت، که به شاگرد بربخورد باعث می شود ظرفیتش پائین بیاید و نتواند تعلیمات روحیش را انجام دهد. خیلی افراد به علت این مسائل در عرفان از زندگی روحانی منزجر می شوند. در حقیقت تمرینات باید با عشق و شوق انجام شود.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید